Услуги

Во Стоматолошка Ординација „Д-р Сашо Стоев“ можете да ги добиете следните стоматолошки услуги:

  • Стоматолошки прегледи и консултации
  • План на терапија
  • Ендодонтско лечење
  • Пломбирање
  • Екстракција на заби
  • Ласер терапија на меки ткива
Чистење забен камен и наслаги со современи методи и техник
  • Советувaње за правилна грижа за оралното здравје
  • Изработка на :
  • Тотална и парцијална протеза
  • Визил протези