22.05.2016 - „Знам да спасам живот“OO на Црвен Крст од Охрид организира натпревар по прва помош под наслов „Знам да спасам живот“. Стоматолошка ординација „Д-р Сашо Стоев“ беше поддржувач на активноста, а Д-р Кристина И.Стојаноска Алоска беше и дел од судиите кои го оценуваа настанот.

Повеќе на: http://www.publicitet.mk/tiker/item/2569-se-odrzha-45-opshtinski-natprevar-po-prva-medicinska-pomosh