На 10.04.2019 Стоматолошка Ординација „Д-р Сашо Стоев“ беше дел од отворениот дел на училиштето „Јахја Кемал“-Струга