Д-р Сашо Стоев

Д-р Сашо Стоев

Д-р Сашо Стоев , дипломиран стоматолог , основач и сопстевник на Стоматолошка Ординација „Д-р Сашо Стоев“.
Постојано е дел од едукативни настани од областа на стоматологијата , континуирано надградувајќи го своите знаења и следејќи ги најновите светски трендови . Како индивидуалец , но и како дел од „Лионс Клуб Охрид“ – Охрид многупати ја покажува својата хуманост истакнувајќи ги своите филантропски вредности , како човек кој сака да помогне секаде и секому , секогаш кога ќе има можност да го стори тоа.